Trung Quốc

Tour Trung Quốc 6N5Đ THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – CÔNG VIÊN GẤU TRÚC tháng 5,6/2024

  28/06/2024, 25/06/2024, 18/06/2024, 11/06/2024, 04/06/2024, 21/05/2024, 14/05/2024

 

15,990,000 VNĐ

Tour 7N6Đ Hành trình kinh điển BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU

  20/10/2024, 29/09/2024, 15/09/2024, 01/09/2024, 25/08/2024, 11/08/2024, 28/07/2024, 14/07/2024, 30/06/2024, 16/06/2024, 02/06/2024

 

21,888,000 VNĐ

Tour 5N4Đ Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Tây Đường – Vô Tích Tháng 6, 7, 8, 9, 10/2024

  24/10/2024, 17/10/2024, 10/10/2024, 26/09/2024, 19/09/2024, 15/08/2024, 08/08/2024, 01/08/2024, 25/07/2024, 18/07/2024, 11/07/2024, 04/07/2024, 27/06/2024, 20/06/2024, 13/06/2024

 

13,990,000 VNĐ

Hành trình khám phá THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – PHIM TRƯỜNG VÔ TÍCH

  18/04/2024, 11/04/2024, 04/04/2024, 23/03/2024, 16/03/2024, 09/03/2024

 

13,990,000 VNĐ